top of page

 OVER ONS

De vereniging

Awaz is sinds 2005 de faculteitsvereniging van de opleidingen Theologie, Religie, Politiek en Samenleving en Islam, Politiek en Samenleving, voortgekomen uit de Theologie-faculteitsvereniging Junia. De naam Awaz betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt, namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, als daarbuiten."

Op deze pagina zullen wij vertellen wie het bestuur is, wat de functies inhouden en wat onze visie is.

Het bestuur

Het bestuur van Awaz bestaat uit drie leden, wat betekent dat er ook drie functies zijn in het bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris. Dit jaar hebben we ook een vierde lid, het algemeen bestuurslid. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de functies inhouden, waarna onze bestuursleden worden voorgesteld.

De voorzitter is het aanspreekpunt voor de vereniging. De voorzitter is uiteindelijk verantwoordelijk voor het functioneren van de hele vereniging. Ook zal de voorzitter in tijden van nood als eindverantwoordelijke en leidinggevende optreden. Mocht er iets mis gaan, moet de voorzitter het touw in handen nemen. Het is de taak van de voorzitter de agenda voor de vergadering samen te stellen. De voorzitter houdt contact met de commissies. Daarnaast moet ook facebook up-to-date gehouden worden. Dit betreft het aanmaken van activiteiten, het updaten van activiteiten, het bijhouden van berichten en het delen van interessante activiteiten van derden. Awaz is een kleine vereniging met een compact maar close bestuur. Hierdoor nemen we af en toe taken van elkaar over. Hier gaat over het algemeen niet meer tijd inzitten.

Als penningmeester beheer je de kas van de vereniging. Dit betekent dat je in het begin van het jaar een budget maakt en de subsidie aanvraagt. De rest van het jaar hou je in de gaten wat er in en uit de kas gaat en hoe veel er aan elke activiteit besteed mag worden. Ook brainstorm je natuurlijk mee tijdens de vergaderingen. Een erg leuke functie!

Als secretaris zijn je taken het onderhouden van de contacten van Awaz, informatie over activiteiten via de mail, de nieuwsbrief, het maken van afspraken met externe contacten voor meetings en de mail in de gaten houden. Ook maakt de secretaris de notulen bij onze wekelijkse vergaderingen en maakt de secretaris deze toegankelijk voor het hele bestuur. Wil je lid worden? Dan komt je aanmelding ook bij de secretaris terecht en ze je in onze ledenlijst!

Het algemeen bestuurslid ondersteund de rest van het bestuur met al hun taken. Zo zal deze taken overnemen als het andere bestuurslid hier geen tijd voor heeft. Daarnaast is deze ook bij de vergaderingen aanwezig om zijn input in te geven.

Onze bestuursleden - bestuursjaar XIX

Onze visie

Dit jaar willen we weer zorgen voor een actieve deelname van leden aan activiteiten, en wewillen meer leden verwerven die ook enthousiast zijn om actief mee te doen in devereniging. Dit gaan we verwezenlijken door actief leden te verwerven bij de introweek engaan we kijken of het mogelijk is om meer contact op te nemen met de premasterstudentenom te kijken of ze ook lid willen worden van Awaz. Graag willen we het hechte karakter vande vereniging voortzetten. We zien dat door de geringe deelname aan activiteiten je de helftvan je vereniging en je studie niet kent. Dit willen we oplossen door actief te blijven opsociale media. Door middel van Facebook, Instagram, Whatsapp, de whiteboard op deAwazkamer en de nieuwsbrief willen we de vereniging en onze activiteiten blijven promoten,door bijvoorbeeld de agenda op alle sociale media te posten. We zijn ook van plan om deappgroep van vorig jaar door te zetten, omdat we hebben gemerkt dat dit een positief effecthad.We willen de ideeënbox voortzetten, zowel fysiek als online. Via Instagram en Facebookwillen we regelmatig de meningen en ideeën vragen van leden over wat voor activiteiten zijgraag willen zien. Sociale media gaan we ook gebruiken om animo te creëren vooraankomende activiteiten door deze vaak te promoten. Niet alleen voor activiteiten willen wesociale media gebruiken, maar ook voor de commissies. Zo willen we meningen vragen overwat voor soort lunches en borrels er moeten komen. En hierdoor de leden meer betrokkenraken zodat ze ook daadwerkelijkdeel gaan nemen.Ook willen we de Awazkamer behouden als een kamer waar iedereen altijd welkom is, omzo saamhorigheid te creëren. Het is een studeerplek, maar ook een plek waar iedereen kansamen komen om te lunchen, chillen of om even een dutje te doen. Daarnaast zijn we vanplan om de studieboeken up-to-date houden, en meer verplichte boeken uit de bachelors enmasters te kopen.Verder willen we net als voorgaande jaren bezoeken en excursies naar religieuze plaatsen,musea en degelijke ondernemen, bijvoorbeeld naar de vrijmetselarij, een Hindoetempel, ofhet Valkhof-museum. Daarnaast willen we lezingen blijven organiseren. Ook willen we desaamhorigheid door de jaarlagen en studies heen behouden door themalunches, borrels,filmavonden en andere gezelligheidsactiviteiten weer te organiseren. Om dit allemaal terealiseren hebben we natuurlijk goed gevulde commissies nodig. Daarom willen we ledenaansporen om bij een of meerdere commissies te gaan. We willen ook een volledigereiscommissie hebben, om een studiereis te organiseren. Als laatste willen we ookactiviteiten organiseren met F.C. Sophia, zoals filmavonden en borrels, om zo verbinding tescheppen met de andere kant van de faculteit.Wij kijken uit naar een supertof jaar vol met leuke activiteiten en gezelligheid, hopelijk zienwe je daarbij!

bottom of page