top of page

 OVER ONS

De vereniging

Awaz is sinds 2005 de faculteitsvereniging van de opleidingen Theologie, Religie, Politiek en Samenleving en Islam, Politiek en Samenleving, voortgekomen uit de Theologie-faculteitsvereniging Junia. De naam Awaz betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt, namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, als daarbuiten."

Op deze pagina zullen wij vertellen wie het bestuur is, wat de functies inhouden en wat onze visie is.

Het bestuur

Het bestuur van Awaz bestaat uit drie leden, wat betekent dat er ook drie functies zijn in het bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de functies inhouden, waarna onze bestuursleden worden voorgesteld.

De voorzitter is het aanspreekpunt voor de vereniging. De voorzitter is uiteindelijk verantwoordelijk voor het functioneren van de hele vereniging. Ook zal de voorzitter in tijden van nood als eindverantwoordelijke en leidinggevende optreden. Mocht er iets mis gaan, moet de voorzitter het touw in handen nemen. Het is de taak van de voorzitter de agenda voor de vergadering samen te stellen. De voorzitter houdt contact met de commissies. Daarnaast moet ook facebook up-to-date gehouden worden. Dit betreft het aanmaken van activiteiten, het updaten van activiteiten, het bijhouden van berichten en het delen van interessante activiteiten van derden. Awaz is een kleine vereniging met een compact maar close bestuur. Hierdoor nemen we af en toe taken van elkaar over. Hier gaat over het algemeen niet meer tijd inzitten.

Als penningmeester beheer je de kas van de vereniging. Dit betekent dat je in het begin van het jaar een budget maakt en de subsidie aanvraagt. De rest van het jaar hou je in de gaten wat er in en uit de kas gaat en hoe veel er aan elke activiteit besteed mag worden. Ook brainstorm je natuurlijk mee tijdens de vergaderingen. Een erg leuke functie!

Als secretaris zijn je taken het onderhouden van de contacten van Awaz, informatie over activiteiten via de mail, de nieuwsbrief, het maken van afspraken met externe contacten voor meetings en de mail in de gaten houden. Ook maakt de secretaris de notulen bij onze wekelijkse vergaderingen en maakt de secretaris deze toegankelijk voor het hele bestuur. Wil je lid worden? Dan komt je aanmelding ook bij de secretaris terecht en ze je in onze ledenlijst!

Onze bestuursleden - bestuursjaar XVIII

Onze visie

Dit jaar willen we zorgen voor een actievere deelname van leden aan evenementen. We willen meer leden verwerven die ook enthousiast zijn om actief mee te doen in de vereniging. Dit gaan we verwezenlijken door actief leden te verwerven bij de introweek en gaan we kijken of het mogelijk is om meer contact op te nemen met de premasterstudenten om te kijken of ze ook lid willen worden van Awaz. We willen ook op zoek naar een reiscommissie en de mogelijke reisgebruiken als reclamemiddel voor de vereniging. Graag willen we een hechtere groep maken van de vereniging. We zien dat door de geringe deelname aan activiteiten je de helft van je vereniging en je studie niet kent. Dit willen we oplossen door actiever te zijn op sociale media. Door middel van Facebook en Instagram en Whatsapp willen we de vereniging promoten, door bijvoorbeeld de agenda op alle sociale media te posten. We zijn ook van plan om de appgroep van vorig jaar door te zetten, omdat we hebben gemerkt dat dit een positief effect had. We willen de ideeën box terugbrengen, zowel fysiek als online. Via Instagram en Facebook willen we regelmatig de meningen en ideeën vragen van leden over wat voor activiteiten zij graag willen zien. Sociale media gaan we ook gebruiken om animo te creëren voor aankomende activiteiten door deze vaak te promoten. Niet alleen voor activiteiten willen we sociale media gebruiken, maar ook voor de commissies. Zo willen we meningen vragen over wat voor soort lunches en borrels er moeten komen. En hierdoor de leden meer betrokken raken zodat ze ook daadwerkelijk deel gaan nemen.  Ook willen we de Awazkamer promoten tot een kamer waar iedereen altijd welkom is, om saamhorigheid te creëren. Het is een studeerplek, maar ook een plek waar iedereen kan samen komen. Daarnaast zijn we van plan om de studieboeken up to date houden met de vernieuwde studie. En willen we ook sportclinics doen. Dit is het best om aan het begin van het jaar te doen, om zo de eerstejaars kennis te laten maken met ook de ouderejaars. Verder willen we het bezoek aan de Vrijmetselarij doorzetten samen met het bezoek aan het huis van Paul van der Velde en alumnidag. Wij hopen vooral dat we Awaz weer een nieuw leven in kunnen blazen.

bottom of page