top of page

Privacyverklaring

Faculteitsvereniging Awaz
Bezoekadres: Erasmusplein 1, Kamer 14.18
Postadres: Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen
Rekeningnummer: NL90 INGB 0004 910 383
KvK: 091 556 20

Versie: 23 mei 2018
 

In dit document vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die Faculteitsvereniging Awaz verzamelt van haar leden en begunstigende leden. De twee hiervoor genoemde groepen zullen nader aangeduid worden als ‘de leden’. De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij u hiervan tevoren toestemming voor heeft gegeven. Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig en leden moeten om deze reden de privacy statement regelmatig raadplegen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen zullen in dit document worden gewijzigd en hiervoor wordt opnieuw toestemming gevraagd. Drastische veranderingen in de privacy statement kunnen daardoor niet tussentijds worden aangepast. Tenzij voorafgaand aan de verandering toestemming is gevraagd aan de leden die de privacy statement eerder al hebben getekend.

Het inschrijfformulier

Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die verzameld worden op het inschrijfformulier en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van de vereniging. De gegevens verstrekt via het inschrijfformulier worden opgeslagen in het algemene ledenbestand. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server waar alleen het bestuur van Faculteitsvereniging Awaz toegang tot heeft. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van het lidmaatschap, zijnde één collegejaar, plus de eerste twee maanden van het daaropvolgende collegejaar.

Daarna worden de gegevens verwijderd. Als een persoon opnieuw lid of donateur wil worden, dient hij of zij opnieuw een formulier in te vullen.

Daarnaast kan door de Radboud Universiteit aan Faculteitsvereniging Awaz gevraagd worden om bepaalde gegevens die bij de inschrijving zijn ingevuld te verstrekken. Dit om de studentstatus van de leden en daarmee de ledenlijsten te controleren. Hierbij gaat het om de naam van het lid en de status van de student (RU-student). Met het ondertekenen van deze privacyverklaring wordt akkoord gegaan met het verstrekken van de hierboven genoemde gegevens aan de Radboud Universiteit en het Radboud Fonds voor het aanvragen van subsidies.

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt er dus toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Inzien en aanpassen van uw gegevens

Het is altijd mogelijk om bij de secretaris uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en om een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van de gegevens in te dienen. Voor alle gegevens geldt dat wanneer er sprake is van een wijziging, aanvulling of verwijdering, u deze zelf door dient te geven aan het bestuur.

Bezwaar maken

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens. Indien de grond van Faculteitsvereniging Awaz zwaarder weegt dan het bezwaar, kan Faculteitsvereniging Awaz ervoor kiezen om het verwerken voort te zetten. Als er alleen bezwaar is aan het verstrekken van (bepaalde) persoonsgegevens aan de Radboud Universiteit, dan kan dit ook aan Faculteitsvereniging Awaz gemeld worden. Indien Faculteitsvereniging Awaz al persoonsgegevens heeft verstrekt aan de Radboud Universiteit, dan zal Faculteitsvereniging Awaz de Radboud Universiteit op de hoogte stellen van de beperking van de persoonsgegevens.

Meldplicht bij een datalek

Faculteitsvereniging Awaz heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat er zorgvuldiger omgegaan wordt met persoonsgegevens en dat de beveiliging hiervan in orde is. Er is sprake van een datalek als er verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (zoals bovenaan beschreven) plaatsvindt. Mocht een datalek plaatsvinden, dan is Faculteitsvereniging Awaz verplicht dit te melden aan haar leden.

Het reisformulier

Op het inschrijfformulier voor de studiereis van Faculteitsvereniging Awaz worden aanvullende gegevens gevraagd op het standaard ledenbestand. Deze gegevens worden alleen verzameld bij de leden die deelnemen aan de studiereis. Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die verzameld worden voor deelname aan de studiereis. Andere benodigde, reeds bekende gegevens kunnen uit het ledenbestand gehaald worden. Ter controle kunnen deze bekende gegevens nogmaals gevraagd worden op het inschrijfformulier.

bottom of page